http://gorskiewedrowki.blogspot.com/2014/09/rilski-monastyr.html

Originally shared by Dorota i Marek Szala

http://gorskiewedrowki.blogspot.com/2014/09/rilski-monastyr.html

Góry Riła skrywają w sobie nie tylko piękno krajobrazowe i przyrodnicze, ale też najwspanialsze perły bułgarskiej kultury. Kultura ta o mało nie zanikła podczas blisko pięciowiecznej niewoli tureckiej w latach 1396-1877. Wypierana przez ludność turecką zasiedlającą podbite tereny przetrwała w odosobnionych klasztorach, dzięki zapobiegliwości mnichów, którzy skrupulatnie utrwalali bułgarskie dzieje i przekazywali je z pokolenia na pokolenie, aż do bułgarskiego odrodzenia narodowego.

#rila   #balkany  #bulgaria 

HTML Code here

Leave a Reply