แห่เข้าบวชที่วัดพระธาตุแก้งกอย บ.ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 59 เวลา 15.00 น.

แห่เข้าบวชที่วัดพระธาตุแก้งกอย บ.ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 59 เวลา 15.00 น.

HTML Code here

Leave a Reply