ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2557 กองๆละ 1557 ทอดถวายในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่วัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2557 กองๆละ 1557 ทอดถวายในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่วัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหาทุนสร้างมณฑปครอบพระประธานองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ในภาพ ณ.วัดพระธาตุแก้งกอย บ.โนนคูณ ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 ท่านใดร่วมบริจาคหนึ่งกอง 1557 บาทจะได้รับของที่ระลึก เป็นเหรียญพระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟจากประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนจำกัด จะบริจาคผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ชุมแพ (ออมทรัพย์)เลขบัญชี 407-1-67812-7 แล้วส่งชื่อที่อยู่หลักฐานการโอนเงินให้ทาง LINE 093.489.1874 พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ หรือทางเมล์ phrathat99@gmail.comจะส่งของที่ระลึกให้ฟรีถึงบ้านภายใน 7 วันทำการ หรือจะร่วมทำบุญโดยการส่ง SMS พิมพ์ 95 ตามด้วยข้อความ ส่งไปที่ 4554522 (ข้อความละ 3 บาท) ขออนุโมทนาท่านที่ร่วมทำบุญแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดกาลนานเทอญฯฯฯ

HTML Code here

Leave a Reply