หาเจ้าภาพสร้างมณฑปครอบองค์พระใหญ่ที่ตามเห็นนั้นสร้างแต่ปี 2518 ไม่แล้วเสร็จ ไม่รู้ว่าวันไหนจะพังทับหลวงพ่อ…

หาเจ้าภาพสร้างมณฑปครอบองค์พระใหญ่ที่ตามเห็นนั้นสร้างแต่ปี 2518 ไม่แล้วเสร็จ ไม่รู้ว่าวันไหนจะพังทับหลวงพ่อ ท่านใดอยากสร้างบารมีก็ขอเชิญติดไปที่093.489.1874 พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ ทุกเวลาติดธุระจะโทรกลับ

HTML Code here

Leave a Reply