พระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟ มีทั้งพุทธคุณและสัพคุณ เพื่อหาเงินสร้างศาลาโรงครัวในหลังเดียวกัน บูชา 1.000…

พระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟ มีทั้งพุทธคุณและสัพคุณ เพื่อหาเงินสร้างศาลาโรงครัวในหลังเดียวกัน บูชา 1.000 บาท ส่งให้ฟรีถึงบ้าน ส่งชื่อที่อยู่หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 407-1-67812-7 ธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ชุมแพ ทางอีเมล์ phrathat99@gmail.com to 0823739319 (ด้านหลังของเหรียญ)

HTML Code here

Leave a Reply