พระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟ มีทั้งพุทธคุณและสัพคุณ เพื่อหาเงินสร้างศาลาโรงครัวในหลังเดียวกัน บูชา 1.000…

พระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟ มีทั้งพุทธคุณและสัพคุณ เพื่อหาเงินสร้างศาลาโรงครัวในหลังเดียวกัน บูชา 1.000 บาท ส่งให้ฟรีถึงบ้าน ส่งชื่อที่อยู่หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี 407-1-67812-7 ธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ชุมแพ ทางอีเมล์ phrathat99@gmail.com to 0823739319 เพิ่มเติม สร้างจากอิฐเก่าพระธาตุและลาวาภูเขาไฟ(สเคลล่าร์) พระธาตุแก้งกอยที่มีอายุ 1200 กว่าปีมาแล้ว

HTML Code here

Leave a Reply