หาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่จะสร้างบารมีให้ตัวเองและครอบครัว ช่วยสร้างมณฑปครอบองค์พระพุทธรูปตามที่เห็นในภาพ สร้างมาแต่ปี…

หาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่จะสร้างบารมีให้ตัวเองและครอบครัว ช่วยสร้างมณฑปครอบองค์พระพุทธรูปตามที่เห็นในภาพ สร้างมาแต่ปี 2518 แต่สร้างไม่เสร็จ ก็เลยเห็นภาพออกมาแบบนี้ จึงขอเชิญท่านใดที่พอจะช่วยสร้างได้ จะสร้างโดยส่วนตัว หรือจะเป็นหมู่คณะทอดผ่้าป่าสามัคคี ทดกฐินสามัคคี ก็ได้ตามแต่จะคิดทำกัน ติดต่อพระครูอมศีลวิสุทธิ์ 093.489.1874

HTML Code here

Leave a Reply