หาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาช่วยสร้างมณฑปครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ในหลังคาพุๆพังๆ สร้างขึ้นในปี ๒๕๑๘…

หาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาช่วยสร้างมณฑปครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ในหลังคาพุๆพังๆ สร้างขึ้นในปี ๒๕๑๘ ส่วนพระพุทธรูปก็สร้างพร้อมพระซึ่งสร้างเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 22-23 จะสร้างมณฑปประดิษฐานทั้งหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อโตในที่เดียวกัน แต่ยังไม่เจอเจ้าภาพใหญ่เลย ท่านใดสนใจอยากสร้างบารมีสืบทอดพระศาสนาไว้ต่อไปก็เชิญติดต่อเจ้าอาวาสพระครูอมรศีลวิสุทธิ์ 0934891874

HTML Code here

Leave a Reply