ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ๒๕๕๗ กอง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ๒๕๕๗ กอง

กองละ ๑๕๕๗ บาท เพื่อหาทุสร้างมณฑป ครอบองค์พระประธานใหญ่ตามภาพที่เห็น ท่านใดร่วมกองละ ๑๕๕๗ บาทจะได้รับของที่ระลึกเหรียญพระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟ หนึ่งเหรียญ ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โทร 082.373.9319 พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น จะร่วมบริจาคผ่านทางธนาคาร กรุงไทย สาขา อ.ชุมแพ เลขบัญชี 407-1-67812-7 พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ แล้วส่งชื่อที่อยู่หลักฐานการโอนเงินให้ทางอีเมล์ phrathat99@gmail.comหรือทาง LINE 0934891874 พระครูอมรศีลวิสุทธิ์  หรือส่งข้อความร่วมทำบุญได้ (พิมพ์95) ตามด้วยข้อความ(ขอร่วมบริจาค) แล้วส่ง 4554522 (ข้อความละ 3 บาท)

HTML Code here

Leave a Reply