ขอฝากไว้ในความคิดฮอดด้วยนะ เหรียญพระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟจากประเทศญี่ปุ่น มีทั้งสัพคุณ และพุทธคุณ…

ขอฝากไว้ในความคิดฮอดด้วยนะ เหรียญพระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟจากประเทศญี่ปุ่น มีทั้งสัพคุณ และพุทธคุณ เพราะได้ผ่านการพุทธาภิเสกจากหลวงปู่ถ่อนและเกจิอาจารย์หลายครั้งหลายสถานที่ มีพุทธาภิเสกที่ไหนก็ไปไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง สัพคุณช่วยให้นอนหลับง่ายตื่นนอนไม่อ่อนเพลีย บรรเทาโรคเบาหวาน ความดันสูงและต่ำให้พอดี เห็นผลมาแล้ว ราคา 1800 ถ้าไม่มีกรอบเงิน 1000 บาท เพราะค้ากรอบ 800 บาท ไปทำที่อื่นไม่ขาด 1000 ส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่เกิน 3 วันถึง สนใจโทร 093.489.1874พระครูอมรศีลวิสุทธิ์

HTML Code here

Leave a Reply