การมีน้ำใจของสัตว์ ถึงจะตัวใหญ่กว่าก็ไม่รังแกตัวเล็ก และมีเมตตาด้วย

การมีน้ำใจของสัตว์ ถึงจะตัวใหญ่กว่าก็ไม่รังแกตัวเล็ก และมีเมตตาด้วย

HTML Code here

Leave a Reply