Back to หลวงพ่อเสือกระทะเดือด ทำพิธีที่ วัดศรีทอง บ้านศรีทอง ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 13-14 ธ.ค 57