Back to งานทอดกฐินสามัคคีโดยการนำของอาจารย์ประเทือง บังประไพ ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมรัศมีแห่งแรกแล่แห่งที่สอง…